Docieplanie fundamentów z drenażem

Docieplanie fundamentów

Podejmujemy się wykonania drenażu ław fundamentowych, a następnie ich docieplenie. Jest to konieczne w miejscach, gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych albo wody podskórne zalegają na warstwie nieprzepuszczalnej, co utrudnia ich odpływ. W takich sytuacjach wykonanie dobrego drenażu jest konieczne, gdyż fundamenty znajdujące się w ziemi przewodzą wodę i może dojść do zawilgocenia całego budynku.

Wykonujemy:

  • drenaż opaskowy wewnętrzny,
  • drenaż opaskowy zewnętrzny,
  • drenaż francuski.

Każdy budynek należy rozpatrywać indywidualnie i dostosowywać najlepsze dla niego możliwości. Staramy się szczegółowo analizować zlecone prace, aby zastosować najkorzystniejsze rozwiązania.

 

Docieplanie fundamentów

Izolacja fundamentów powinna być wykonana zarówno w poziomie, jak i w pionie. Pozioma izolacja chroni przed podsiąkaniem kapilarnym, pionowa ma również zadanie przeciwwilgociowe, ale zabezpiecza także przed przemarzaniem.

Podejmujemy się wykonania wszystkich rodzajów izolacji pionowej: lekkiej, średniej i ciężkiej. Zabezpieczamy fundamenty budynków mieszkalnych, ale również przemysłowych i użyteczności publicznej. Prawidłowo wykonane docieplenie służy mieszkańcom przez wiele lat, jest trwałe i skuteczne.