Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest najczęściej instalowana w miejscach, gdzie przyłączenie do sieci kanalizacyjnej jest bardzo utrudnione albo niemożliwe. Tego typu systemy są coraz częściej wykorzystywane niż tradycyjne szamba. Są to rozwiązania ekologiczne i gwarantujące, że ścieki nie przedostaną się do wód gruntowych.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków, w dłuższej perspektywie są ekonomiczniejsze, ponieważ nieczystości rozkładają się same i nie muszą być utylizowane i wywożone specjalistycznym sprzętem asenizacyjnym.

Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków nie wymagają dużej powierzchni dla systemu drenażowego. Montaż ich nie jest zależny od poziomu wód gruntowych, ponieważ są bardzo szczelne i nieczystości nie przedostają się na zewnątrz. Nie jest konieczne również stosowanie specjalnych preparatów przyspieszających rozkład zawiesiny. Wodę pozyskaną w trakcie oczyszczania można odprowadzić do gruntu.

W wyniku osadzania się części mineralnych wymagane jest opróżniane ich raz do roku. Przydomowa oczyszczalnia ścieków zasilana jest energią elektryczną.
Prawidłowo wykonana instalacja jest trwała i może bezawaryjnie funkcjonować przez wiele lat. Staramy się zawsze zadbać o jak najlepsze materiały i perfekcyjnie przygotowujemy się do każdego zlecenia, aby nasi klienci mogli liczyć na sprawne działanie systemu.

montaż oczyszczalni